Slovensky - Magyar

Pozvánka

na celoštátny poľovnícky deň a župný rybársky deň
z príležitosti 310. výročia krajinského snemu,
ktorý sa uskutoční 12. septembra v Szécsényi v Hradnej záhrade (Várkert)

Program:
9:00 Trubačské predstavenie
10:00 Slávnostné otvorenie
10:30 Jeleň na výrade
10:45 Sv. Hubertovská omša
11:40 Slávnostné skladanie sľubu mladých Nimródov a Dián
12:15 Odovzdávanie vyznamenaní
12:45 Naše hodnoty na javisku – mestská tvorba
14:00 Prehliadka poľovných psov
15:00 Program Feriho Vargu a Betti Balássy
16:00 Výsledky súťaže, odovzdávanie cien
16:30 Vystúpenie Kati Wolf
17:00 Brušný tanec
17:15 Poľovnícka tombola
18:00 Koncert – Viki Marót
19:00 Svetelné kúzlo – hudobný ohňostroj
20:00 Hubertus Party až do svitania
hudobná skupina Szaxi Koktél

Celodenné sprievodné podujatia:
Výstava trofejí, výstava fotografií
Výstava obrazov „Poľovníctvo v umení“
Výstava prírodných sôch
Rybárska výstava
Ukážky lukostreľby, beh chrtov
Historické ukážky
Remeslá – zamestnania pre deti
Ukážky komanda NAV Merkúr
Rôzne súťaže
Súťaž vo varení jedál z diviny, halászlé

Organizátori:
Maďarská poľovnícka komora
Samospráva mesta Szécsény
Fond pre rozvoj poľovníckej kultúry Novohradu
Krajský rybársky zväz

a hlavný usporiadateľ
Pozemkové spoločenstvo gazdov Poiplia

Na slávnosti Vás pozývajú

Hlavný garant podujatia
Dr. Semjén Zsolt – podpredseda vlády

Garanti podujatia:
Becsó Zsolt -poslanec Národnej rady
Balla Mihály – poslanec Národnej rady
Kiss László – generálny riaditeľ Ipoly Erdő Zrt.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu