Slovensky - Magyar

Projektové tímy lesníkov spoločne rokovali o postupe realizácie projektu HU-SK FOR WILDLIFE

Banská Bystrica, 28. januára 2013

V dňoch 21.-22. januára 2013 sa konalo v maďarskej obci Bánk prvé pracovné stretnutie partnerov z LESY SR, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt. za účelom vyhodnotenia postupu realizácie projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ (HUSK/1101/2.2.1/0352) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Viac...

Cezhraničný projekt slovenských a maďarských lesníkov zlepší život zveri v CHKO Poľana a Národnom parku Dunaj-Ipeľ

Detva, 24. októbra 2012

Neoddeliteľnou súčasťou práce podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom vody. LESY SR preto v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta medzinárodný projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, ktorý sa oficiálne začal 24. októbra úvodnou konferenciou v Detve.

Lesníci využili možnosť spolufinancovania aktivít z peňazí EÚ a naplánovali viacero opatrení na zlepšenie podmienok života zveri v CHKO Poľana a maďarskom Národnom parku Dunaj-Ipeľ (NPDI). Ide o spoločný projekt slovenských lesníkov z Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a maďarských lesníkov z IPOLY ERDŐ Zrt. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007- 2013 s označením HUSK/1101/2.2.1/0352.
Opatrenia pomôžu zlepšiť život zveri v chránených oblastiach, čím sa zároveň zvýši ochrana lesa v dotknutých územiach. Hladná zver často ohryzom poškodzuje lesné porasty, čo by mali nové možnosti prikrmovania v zimných mesiacoch obmedziť. Novým zdrojom potravy pre lesnú zver by v budúcnosti mali byť okrem kŕmných zariadení aj nové plodonosné dreviny jarabina a plané jablone, ktorých lesníci na Poľane vysadia 360 kusov.
Podobné opatrenia ako chystajú lesníci v CHKO Poľana plánujú aj ich kolegovia z Maďarska. V NPDI vybudujú 76 kŕmnych zariadení, 62 soľníkov, 4 140 m priechodov pre zver, 18 379 m chodníkov pre zver, vyhĺbia 15 mokradí a kalísk a odstránia 22 744 m starých oplôtkov.
Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri projektu

Vedúci partner:

LESY Slovenskej republiky, š. p.

LESY Slovenskej republiky, š. p.

Cezhraničný partner:

IPOLY ERDŐ Zrt.

IPOLY ERDŐ Zrt.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu