Slovensky - Magyar

HU-SK FOR WILDLIFE (HUSK/1101/2.2.1/0352) PROMO VIDEO

Pozvánka

na celoštátny poľovnícky deň a župný rybársky deň
z príležitosti 310. výročia krajinského snemu,
ktorý sa uskutoční 12. septembra v Szécsényi v Hradnej záhrade (Várkert)
Pozvánka

Pozvánka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, Odštepné závody Kriváň a Čierny Balog
Vás srdečne pozývajú
Na vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2014-2015 v CHPO Poľana spojené s prehliadkou trofejí a jeleních zhodov.
LS Kyslinky – Zálomská, dňa 15.05.2015 so začiatkom o 10.00 hodine Pozvánka


Dobrý deň,

v mene projektových partnerov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vás srdečne pozývame na záverečnú konferenciu projektu, ktorá sa uskutoční v rámci projektu
HUSK/1101/2.2.1/0352 - „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ dňa 04. septembra 2014 v turistickom centre Katalinpuszta v Maďarsku, so začiatkom o 9.30 hod.

Prosím potvrďte účasť čím skôr.
Ďakujem a tešíme sa na Vašu účasť,
S pozdravom
František Král
Pozvánka a program stiahnutie: PDF DOC

Tlačová správa - Stav realizácie prác

Stav realizácie prác za účelom zachovanie prírodných hodnôt na Poľane a Börzsönyi Viac...
Na stiahnutie: PDF DOC

Tlačová správa

Výsledky spolupráce maďarských a slovenských lesníkov pomôžu prežiť voľne žijúcej zveri náročné podmienky na Poľane a v pohorí Börzsöny Viac...

Medzinárodná výstava FeHoVa 2014

Neoddeliteľnou súčasťou práce štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je aj starostlivosť o lesnú zver a jej životné prostredie. Spolupráca medzi štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky a maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. už prináša svoje ovocie v podobe nových zariadení a realizovaných činností plánovaných v spoločnom projekte „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007–2013.

Pozvánka na stiahnutie: pozvánka


Staršie novinky

Partneri projektu

Vedúci partner:

LESY Slovenskej republiky, š. p.

LESY Slovenskej republiky, š. p.

Cezhraničný partner:

IPOLY ERDŐ Zrt.

IPOLY ERDŐ Zrt.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu